عنوان:شرکت آرمان پژوهان کنار
پیش فاکتور سبد خرید
تلفن:09900888967
گیرنده: - - -
نام کامل:
کدپستی:
تلفن:
ردیفمحصولقیمتمبلغ تخفیفتعدادمبلغ کلیادداشت خرید
1محصولهيدروسل رزماری قیمت۹۳,۰۰۰ تومان۸۳,۰۰۰ تومانمبلغ تخفیف۱۰,۰۰۰ تومانتعداد1مبلغ کل۸۳,۰۰۰ تومانیادداشت خرید
2محصولاکسیر ضد ریزش مو قیمت۱۴۸,۰۰۰ تومانمبلغ تخفیف۰ تومانتعداد1مبلغ کل۱۴۸,۰۰۰ تومانیادداشت خرید
3محصولاکسیر سفید کننده دندان قیمت۱۴۸,۰۰۰ تومانمبلغ تخفیف۰ تومانتعداد1مبلغ کل۱۴۸,۰۰۰ تومانیادداشت خرید
کل۱۰,۰۰۰ تومان3۳۷۹,۰۰۰ تومان
مبلغ کل ۳۷۹,۰۰۰ تومان
مبلغ نهایی ۳۷۹,۰۰۰ تومان
چاپ این برگه بازگشت ادامه جهت تسویه حساب