عنوان:شرکت آرمان پژوهان کنار
پیش فاکتور سبد خرید
تلفن:09900888967
گیرنده: - - -
نام کامل:
کدپستی:
تلفن:
ردیفمحصولقیمتمبلغ تخفیفتعدادمبلغ کلیادداشت خرید
1محصولهيدروسل رزماری قیمت۷۸,۰۰۰ تومان۶۷,۰۰۰ تومانمبلغ تخفیف۲۲,۰۰۰ تومانتعداد2مبلغ کل۱۳۴,۰۰۰ تومانیادداشت خرید
2محصولصابون شیر الاغ قیمت۹۷,۰۰۰ تومانمبلغ تخفیف۰ تومانتعداد1مبلغ کل۹۷,۰۰۰ تومانیادداشت خرید
کل۲۲,۰۰۰ تومان3۲۳۱,۰۰۰ تومان
مبلغ کل ۲۳۱,۰۰۰ تومان
مبلغ حمل و نقل

پست پیشتاز: ۲۵,۰۰۰ تومان

مبلغ نهایی ۲۵۶,۰۰۰ تومان
چاپ این برگه بازگشت ادامه جهت تسویه حساب