التیام جای زخم و سوختگی

این دو محصول به منظور التیام جای گزیدگی حشرات و سوختگی های سطحی بسیار مفید هستند.

پکیج التیام دهنده سوختگی و گزیدگی شامل روغن هسته انار و هیدروسل فرنکینسنس می باشد.

هیدروسل فرنکینسنس با آبرسانی و کم کردن التهاب شرایط را برای جذب روغن هسته انار فراهم می کند.

روغن هسته انار نیز به سبب دارا بودن مواد مغذی بسیار زیاد، سوختگی و گزیدگی را التیام می دهد.

روغن هسته انار

ترکیبات پلی فنولی موجود در روغن هسته انار خواص خارق العاده ای بر روی پوست دارد.

گالیک اسید موجود در آن به التیام سوختگی و جای نیش حشرات کمک زیادی می نماید.

روغن هسته انار مواد مغذی را به سلول ها رسانده و پروسه بازسازی سلول و جوانسازی را سرعت می بخشد.

علاوه بر این، خاصیت ضد التهابی روغن هسته انار سبب تسکین سریع جای نیش و گزیدگی می شود.

هیدروسل فرنکینسنس

هیدروسل فرنکینسنس به سبب خاصیت ضد التهابی قوی از سلول های پوست محافظت می نماید.

این هیدروسل به جوان ماندن و بازسازی سلول ها نیز کمک می نماید.

هیدروسل فرنکینسنس علاوه بر التیام درد، در کم کردن سوزش جای سوختگی های سطحی و ضدعفونی کردن آن موثر است.

جای زخم

روش مصرف:

پکیج التیام دهنده سوختگی و گزیدگی برای تمامی افراد قابل استفاده است.

  1. ابتدا هیدروسل فرنکینسنس را بر روی منظقه مورد نظر اسپری نمایید.
  2. زمانی که پوست هنوز رطوبت خود را دارد روغن هسته انار را بر ناحیه مورد نظر استفاده کنید.